פרויקט הפסלים
01:23
"עיצוב הוליסטי עכשווי- "מטבחי הדקל
01:02